Denk mee over de toekomst van onze wijk!

 

Het Vrijveld vormt als centraal gelegen wijk al vele jaren het toneel voor allerlei kleinere en grotere stedelijke ontwikkelingen die doorgaans geheel los van elkaar en zonder participatie tot stand komen. Om de leefbaarheid en het karakter van het Vrijveld te waarborgen is het belangrijk dat bij toekomstige ontwikkelingen veel meer de samenhang wordt gezocht en de inwoners en overige belanghebbenden in de wijk een duidelijke stem krijgen.

In dat kader zijn we als Buurtvereniging samen met Stichting Ruimte het initiatief gestart om,  ondersteund door Arcadis en Katalys, een kansenkaart te ontwikkelen waarbij vooral de wensen en behoeften van u, als bewoner van het Vrijveld, leidend zijn. Als initiatiefnemers zetten we daarbij vooral in op een transparant en helder participatieproces. De inhoud laten we graag over aan u en de professionele stadsmakers van Arcadis. En juist daarom is het ook zo belangrijk dat u over de toekomst van het Vrijveld komt meepraten en meedenken. 

Graag nodigen we u daarom uit voor de startbijeenkomst op dinsdag 16 april om 19:30 uur in De Groene Transformator op het terrein van Weerstand in Roermond. Bovendien willen we u vragen om de enquête in te vullen zodat we, voorafgaand aan de ontwikkeling van de kansenkaart, alvast in kaart kunnen brengen wat er momenteel in onze wijk leeft. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. We zouden het enorm waarderen als u hiervoor even de tijd wilt nemen.