Uitnodiging: Hoe vergroenen we samen Roermond?

Hoe vergroenen  we samen Roermond, Roerdalen, Midden-Limburg ?
Kom en laat ons weten wat jij belangrijk vindt op dinsdagavond 7 maart

Voor een groenere straat, wijk of meer natuur, ook in vijvers, vennen en beken. Iedereen met hart voor wilde planten, natuurdieren, openbaar groen, waterleven, bomen en borders is van harte welkom ! Dus zowel jij als natuurliefhebber als zij die al met natuur(beheer en/of beleid) bezig zijn.

Wat gaan we doen ? Na een korte inleiding over het beleid van de gemeenten, de provincie Limburg (het Natuurprogramma 2023-2030), het Rijk (de Agenda Natuurinclusief) en de Verenigde naties (de internationale duurzaamheidsdoelen, de SDG's) vertellen enkele mensen hun ervaringen rondom het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid dan wel het samen met de gemeente beleid en projecten vorm, inhoud en uitvoering geven.

Hoe doen we dat ?

Na de inleiding gaan we aan drie tafels samen bepalen wat ons qua groen, water en natuur aan het hart gaat, wat jij en ik, wat wij belangrijk vinden. Eén groep gaat aan tafel over natuur in de straat en buurt, een tweede groep over natuurinclusief (biodiversiteit in stad en dorp) en een derde groep over robuuste natuur, de natuur in het buitengebied en de natuurgebieden. Wij doen dit in twee rondes dus je kunt aan twee tafels deelnemen.

19.15 uur inloop
19.30 uur presentatie, delen en tijd voor enkele vragen
19.55 uur ronde 1 - eenieder schrijft één tot drie punten op die hij/zij belangrijk vindt en samen bepalen we daarna de gezamenlijke prioriteiten, een top 10...
20.15 uur pauze
20.30 uur ronde 2 - aan een andere tafel hetzelfde als in ronde 1
20.50 uur terugkoppeling
21.00 uur afronden en tijd om na te praten
21.25 uur naar huis

Resultaat: Wij zullen jouw inbreng samenvatten in een terugblik op de website van zowel De Omwentelaars als van IVN Roermond e.o. en de lijsten met punten kun je zelf inzetten in het samenwerken met en/of beïnvloeden van de gemeente en/of samen met een organisatie zoals IVN, De Omwentelaars of bijvoorbeeld jouw buurtvereniging, put, dorps- of wijkraad. De Groene Transformator faciliteert deze avond.

Ben jij er bij ? Joost Geraets (IVN Roermond e.o., De Omwentelaars), Ilse Meelberghs (De Omwentelaars en De Groene Transformator) en Marieke van den Ende (IVN Roermond e.o.) heten je van harte welkom !

Aanmelden

Onderaan de pagina bij 'De Omwentelaars' kun je je aanmelden, zie https://www.omwentelaars.nl/gesprek-hoe-vergroenen-we-samen-roermond-roerdalen-midden-limburg-
- aanmelden is verplicht i.v.m. ruimte en koffie/thee -

De Omwentelaars
IVN Roermond e.o.
De Groene Transformator

Adres: Bredeweg 10, Roermond, op het terrein van 'Weerstand Roermond', halverwege de 'allee' aan de linkerkant