Update sloopwerkzaamheden Dr Philipslaan

Bericht van uitvoerder JANSSEN DE JONG BOUW ZUID B.V.
In de nieuwsbrief van oktober is de vooraankondiging gedaan dat de puinbreker in week 45 gepland
staat, graag informeren wij u dat deze met minimaal een week verschoven zal worden naar week 46.
Uiteraard informeren wij u één week vantevoren over de exacte dag.


Wij hebben vanaf het begin veel energie gestoken in het verstrekken van complete informatie over
onze sloopwerkzaamheden en de bijkomende overlast. Desalniettemin ervaren we dat het ons niet
altijd lukt om verwachtingen goed te managen wat soms tot frustraties leidt zowel bij u als
omwonenden maar ook bij ons.
Om die reden, in combinatie met het feit dat de sloopwerkzaamheden nog even duren, maken we
graag (opnieuw) duidelijke afspraken over communicatie met als doel onze ‘samenwerking’ te
verbeteren.
Communicatie
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de sloop?
Voor werkzaamheden op het bouwterrein is Janssen de Jong uw eerste aanspreekpunt. Heeft u
vragen over de uitvoering neem dan tijdens kantooruren contact op met de uitvoerder André
Coumans op telefoonnummer 088 355 93 55.
Tijdens de sloop is André Coumans iedere dinsdag- en donderdagochtend tussen 10:00-12:00 uur op
locatie aanspreekbaar. Voor zaken die niet dringend zijn heeft inloop tijdens genoemde momenten
de voorkeur boven bellen. Ook in geval van calamiteiten kunt u bij hem uiteraard terecht.


Op dit moment sturen diverse omwonenden Whatsapp berichten naar het projectteam. Wij vragen u
niet langer gebruik te maken van Whatsapp als communicatiemiddel. Het verstoort onze dagelijkse
werkzaamheden en het draagt in veel gevallen niet bij aan goede communicatie.


Buiten kantooruren kunt u overlast en aandachtspunten 24 uur per dag melden via:
https://www.janssendejongbouw.nl/feedback


Heeft u een vraag die geen betrekking heeft op de uitvoering of komt u er niet uit met Janssen de
Jong? Neem dan contact op met Wonen Zuid via telefoonnummer 088 6 653 653.

U kunt dan vragen naar Harry Loo, of mail met het projectteam van Wonen Zuid via vrijveld@wonenzuid.nl.
Schade
Ondanks zorgvuldige voorbereidingen kan er onverhoopt altijd schade ontstaan als gevolg van de
sloop.
Mocht er schade ontstaan dan vragen wij u deze te melden via info.eindhoven@bouw.jajo.com.
Uw schademelding dient voorzien te zijn van de volgende gegevens:
- Naam
- Adres
- Omschrijving van de schade
- Foto’s van de schade
- Akkoordverklaring delen gegevens met schade-expert, zodat Janssen de Jong de
schademelding kan doorsturen en de expert contact met u kan opnemen om de schade te
beoordelen.


Janssen de Jong beoordeelt uw schademelding eerst zelf en zal met u in contact treden. Schade
die niet gemeld is volgens bovenstaande procedure nemen wij niet in behandeling.

Slopen is nooit fijn
Wij realiseren ons dat slopen in de wijk niet bijdraagt aan uw woongenot en wij stellen alles in het
werk om de overlast in de breedste zin te beperken. Slopen kan echter niet zonder overlast, hoe
graag we dat ook willen. Mochten wij onverhoopt en onbewust ons niet aan gemaakte afspraken
houden, spreek ons daar zeker op aan.


Als uw tijdelijke buren zetten wij ons graag in voor een fijne ‘samenwerking’. Wij vertrouwen erop
dat wij ook op u mogen rekenen. Dank daarvoor alvast!


Met vriendelijke groet,
JANSSEN DE JONG BOUW ZUID B.V.
088 – 355 93 55