Uitnodiging Online Omgevingslab Yageo

Arcadis nodigt omwonenden van het Yageo-terrein uit om mee te denken over de invulling van het terrein. Reeel bv gaat de komende jaren aan de slag om het Yageo-terrein te transformeren tot een levendig stadsdeel. 

Het uitgangspunt is om het terrein te herontwikkelen, met als basis de bestaande kwaliteiten van de locatie. Hierbij staan vier pijlers centraal:

  • People
  • Places
  • Planet
  • Profit

Lees voor meer informatie over deze pijlers en de bijbehorende thema's de bewonersbrief

Wil jij meedenken over de invulling van het terrein? Mail dan vóór maandag 23 november je naam, woonadres, en emailadres aan philipsterreinvrijveld@arcadis.com.

Vergeet niet je voorkeur aan te geven voor de pijlers door ze te rangschikken van 1 tot 4.

Arcadis vraagt deelnemers zich voor te bereiden door na te delen over de verhalen die je wilt delen. En kijk eens op www.mentimeter.com dit wordt gebruikt om input op te halen tijdens het Omgevingslab. 

 

Klankbordgroep

Wil je ambassadeur zijn namens de buurt en samen met maximaal 7 anderen deelnemen in de klankbordgroep? Stuur dan een aparte motivatie voorzien van je woonadres aan philipsterreinvrijveld@arcadis.com.